Data ostatniej aktualizacji: Kwiecień 2020

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.tailorsclub.uk

WSTĘP

Witamy w warunkach korzystania ze strony internetowej TAILORS CLUB POLAND Sp. z o.o. mieszczącej się w Gdyni przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98; 81-451 Gdynia; NIP 586-234-24-22 („Warunki”). Niniejsze Warunki mają zastosowanie do niniejszej strony, a korzystając z niniejszej strony internetowej lub składając zamówienie na Produkty, wyrażają Państwo zgodę na związanie się Warunkami opisanymi poniżej. Jeśli nie zgadzają się Państwo na te warunki, prosimy nie korzystać z naszej Witryny.

Przed złożeniem zamówienia, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta przez e-mail na adres office(at)tailorsclub.uk lub o kontakt telefoniczny. Informujemy, że wszystkie połączenia z przedstawicielami obsługi klienta będą naliczane według stawek lokalnych / międzynarodowych (opłaty za korzystanie z sieci mogą się różnić). Połączenia przychodzące i wychodzące mogą być rejestrowane w celu monitorowania jakości i celów szkoleniowych.

Kopia niniejszych Warunków powinna zostać wydrukowana w celu skorzystania z niej w przyszłości.

1) DEFINICJE

2) KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

3) ZAKUP PRODUKTÓW

4) OPIS PRODUKTÓW

5) CENA I ZAPŁATA CENY

6) DOSTAWA

7) WYMIANA, ZWROT I REKLAMACJA

8) LINKI OSÓB TRZECICH

9) POLITYKA PRYWATNOŚĆ

10) NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11) ZDARZENIA LEŻĄCE POZA NASZĄ KONTROLĄ

12) OGÓLNE

1) DEFINICJE

„Dane osobowe” oznaczają dane podane przez Ciebie przy rejestracji;

„Produkt” oznacza produkt wystawiony na sprzedaż w Witrynie;

„Obsługiwane kraje” oznaczają każdy kraj z naszej „Listy obsługiwanych krajów”;

„My / nas, sklep” oznacza: Tailors’ Club

„Strona internetowa” oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tailorsclub.uk lub każdy kolejny adres URL, który może ją zastąpić;

„Ty” oznacza użytkownika tej Witryny.

2) KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

2.1. Dostęp

Otrzymujesz dostęp do tej Strony internetowej zgodnie z naszymi Warunkami, a wszelkie złożone przez Ciebie zamówienia muszą być zgodne z tymi Warunkami. Nasza strona internetowa jest przeznaczona do użytku przez osoby mieszkające w krajach obsługiwanych przez serwis. Nie przyjmujemy zamówień od osób spoza tych krajów.

2.2. Rejestracja

2.2.1. Rejestrując się jako użytkownik Strony internetowej, poświadczasz że:

a. Dane osobowe podane podczas rejestracji użytkownika są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne pod każdym względem;

b. natychmiast poinformujesz nas o wszelkich zmianach w danych osobowych, kontaktując się z naszymi przedstawicielami obsługi klienta pod adresem e-mail office(at)tailorsclub.uk

2.2.2. Użytkownik zgadza się nie podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani nie używać fałszywego nazwiska lub nazwy, której nie jest uprawniony.

2.3. Nasze prawa:

Jesteśmy uprawnieni do:

a. zmienić lub wycofywać, tymczasowo lub na stałe, niniejszą Stronę internetową (lub dowolną jej część) za lub bez powiadomienia użytkownika; potwierdzasz, że nie będziemy ponosić wobec Ciebie ani osób trzecich odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany lub wycofanie Strony; i / lub

b. zmieniać niniejsze Warunki w dowolnym czasie, zgodnie z punktem 13.9 – Nasze prawo do zmiany niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się na takie zmienione warunki, musisz zaprzestać korzystania z Witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać ze strony internetowej, zaakceptujesz zmienione warunki.

3) ZAKUP PRODUKTÓW

3.1. Składanie zamówień

Składając zamówienie za pośrednictwem naszej Strony internetowej, gwarantujesz, że:

a. posiadasz zdolność prawną zawierania wiążących umów;

b. masz co najmniej 18 lat;

c. zamieszkujesz w jednym z Krajów Obsługiwanych;

d. korzystasz z naszej witryny z tego kraju.

3.2. Sposób zawarcia umowy między Tobą a nami:

3.2.1. Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy Twoje zamówienie. Pamiętaj, że nie oznacza to, że Twoje zamówienie zostało przyjęte. Twoje zamówienie stanowi dla nas ofertę zakupu produktu. Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji przez nas, a my potwierdzimy taką akceptację wysyłając do Ciebie e-mail potwierdzający, że Produkt został wysłany (e-mail „Potwierdzenie wysyłki”). Umowa między nami („Umowa”) zostanie utworzona dopiero po wysłaniu Ci potwierdzenia wysyłki.

3.2.2. Umowa będzie dotyczyć tylko tych Produktów, których wysyłkę potwierdziliśmy w Potwierdzeniu Wysyłki. Nie będziemy zobowiązani do dostarczania jakichkolwiek innych Produktów, które mogły stanowić część zamówienia, do momentu potwierdzenia wysyłki takich Produktów w oddzielnym Potwierdzeniu Wysyłki.

3.2.3. Nieprzyjęcie zamówienia może wynikać z jednego z poniższych:

 • Produkt, który zamówiłeś, jest niedostępny w magazynie.
 • jesteśmy niezdolni do uzyskania autoryzacji twojej płatności.
 • zidentyfikowano błąd cenowy lub w opisie produktu.
 • nie spełniasz kryteriów kwalifikacji określonych w niniejszych Warunkach.

3.2.4. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek informacji dotyczących złożonych zamówień, napisz do nas: office(at)tailorsclub.uk

4) OPIS PRODUKTÓW

4.1. Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i ceny dotyczące Produktów pojawiające się na Stronie internetowej były prawidłowe w momencie, gdy odpowiednie informacje zostały wprowadzone do systemu. Chociaż staramy się, aby Strona internetowa była jak najbardziej aktualna, informacje pojawiające się na tej Stronie internetowej w określonym czasie mogą nie zawsze odzwierciedlać pozycji dokładnie w chwili złożenia zamówienia. Potwierdzimy cenę produktu w Potwierdzeniu zamówienia.

4.2. Dołożono należytych starań, aby opis i specyfikacje Produktów były poprawne. Mimo że odwzorowanie kolorów na stronie jest jak najbliższe rzeczywistości, Produkty w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnic od materiałów na Stronie.

5) CENA I ZAPŁATA CENY

5.1. Wszystkie ceny na Stronie internetowej podane są w PLN i zawierają podatek VAT w wysokości 23%, ale nie obejmują opłat za dostawę, które są wyszczególnione osobno (patrz opłaty za dostawę).

5.2. Cena jakichkolwiek Produktów będzie zgodna z kwotą podaną na naszej Stronie internetowej. W przypadku, gdy z uwagi na błąd w pisowni podano błędną cenę przy produkcie, będziemy mieć prawo do odrzucenia lub anulowania zamówień złożonych na produkt wymieniony po nieprawidłowej cenie, niezależnie od tego, czy zamówienie zostało potwierdzone i czy została obciążona Twoja karta kredytowa .

5.3. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, ale zmiany nie wpłyną na zamówienia, w odniesieniu do których już wysłaliśmy Ci Potwierdzenie Wysyłki.

5.4. Dokładamy wszelkich starań, aby zakupy online były bezpieczne. Tailors’ Club nie może być odpowiedzialny za nieuczciwe korzystanie na naszej Strony internetowej z utraconej karty kredytowej, ale w razie potrzeby pomoże firmie wydającej Twoją kartę kredytową po zgłoszeniu oszustwa.

5.5. W przypadku zamówienia Produktów z naszej Strony internetowej , ich dostarczenie poza Unię Europejską, może podlegać opłatom przywozowym i podatkom, które są pobierane, gdy towar zostanie dostarczony do określonego celu. Będziesz odpowiedzialny za opłacenie wszelkich ceł importowych i podatków. Pamiętaj, że nie mamy kontroli nad tymi opłatami i nie możemy przewidzieć ich kwoty. Skontaktuj się z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania dalszych informacji przed złożeniem zamówienia. (Przeczytaj więcej o podatkach i cłach.)

5.6. Pamiętaj, że musisz przestrzegać wszystkich praw i przepisów obowiązujących w kraju, do którego produkty są przeznaczone. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Ciebie takich przepisów.

6) DOSTAWA

6.1. Dążymy do dostarczenia Twojego zamówienia w ciągu 20 dni roboczych od jego otrzymania i dokonania płatności w całości.

6.2. W przypadku opóźnienia w dostawie towarów, które zamówiłeś, poinformujemy Cię o tym fakcie tak szybko, jak to będzie możliwe. Jeśli towar nie może zostać dostarczony w planowanym czasie, powiadomimy Cię o tym opóźnieniu i możesz anulować zamówienie lub uzgodnić z nami dalszy termin dostawy.

6.3. Dla celów magazynowych każda żądana pozycja stanowi osobne zamówienie. Zawsze będziemy starać się połączyć wiele zamówień w jednej przesyłce. Ze względu na wymagania dotyczące magazynowania i pakowania, produkty mogą być wysyłane przez kilka dni i w więcej niż jednej paczce.

6.4. Tailors’ Club ubezpiecza każdy zakup w czasie, w którym jest on transportowany, do czasu jego dostarczenia. Wymagamy podpisu dla każdego dostarczonego towaru, w którym to momencie odpowiedzialność za zakupiony towar przechodzi na Ciebie. Jeśli nie jesteś odbiorcą zakupu (na przykład zamówienie podarunkowe), osoba podpisująca pakiet potwierdza odbiór i odpowiada za pakiet. Pamiętaj, że nie możemy dostarczać towaru do skrzynek pocztowych.

6.5. Możesz śledzić dostawę swojego zamówienia, korzystając z numeru śledzenia dostarczonego przez kuriera. Numer monitorowania znajdziesz na swoim koncie lub w e-mailu potwierdzającym wysyłkę. Nasi kurierzy dostarczają towary od poniedziałku do piątku w godzinach pracy i nie można wcześniej zarezerwować terminów dostawy. Pakiety nie mające aktualizacji zostaną zwrócone do naszego magazynu.

6.6. Więcej wskazówek dotyczących dostawy znajdziesz na naszej stronie Dostawy.

7) WYMIANA, ZWROT I REKLAMACJA

7.1 Wymiana

7.1.1. Sklep umożliwia Klientom wymianę zakupionego Towaru, jeżeli Klient – po otrzymaniu Towaru zgodnego ze złożonym Zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy – stwierdzi, iż nie odpowiada on Jego oczekiwaniom. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony Towar na inny.

7.1.2. W celu uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że niewłaściwy rozmiar zamówionego Towaru, jednakże zgodny ze złożonym Zamówieniem, nie stanowi wady rzeczy sprzedanej i nie może być poczytywany jako niezgodność Towaru z umową.

7.1.3. W przypadku wad rzeczy sprzedanej i niezgodności Towaru z umową, zastosowanie mają postanowienia procedury reklamacyjnej.

7.1.4. W celu dokonania wymiany Klient powinien:

Zgłosić chęć wymiany w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając wypełniony formularz wymiany na adres mailowy: office(at)tailorsclub.uk.

Formularz wymiany dostępny jest TUTAJ.

7.1.5. Klient otrzyma potwierdzenie od pracownika Sklepu na temat dostępności wybranego produktu na wymianę. Po otrzymaniu potwierdzenia, Klient powinien odesłać Towar podlegający wymianie na adres: TAILORS CLUB GARNIZON; Ul. C.K.Norwida 2;

80-980 Gdańsk; Budynek OMEGA; TEL: +48505194490, wraz z dowodem sprzedaży oraz wypełnionym i podpisanym formularzem wymiany (jest to warunek konieczny).

7.1.6 W przypadku braku dostępności produktu wybranego przez Klienta na wymianę, pracownik Sklepu poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem odrębnego maila. Klient może wówczas zapytać o dostępność innego produktu na wymianę lub zrezygnować z wymiany na rzecz odstąpienia od umowy. W przypadku rezygnacji, Sklep zwróci Klientowi całkowitą wartość zamówionego produktu w ciągu 30 dni roboczych od momentu otrzymania od Klienta zwrotnej informacji o rezygnacji z wymiany na rzecz odstąpienia od umowy.

7.1.7. Sklep przyjmuje do wymiany wyłącznie towar w oryginalnym opakowaniu, będący w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji oraz musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony). Niedostosowanie się do tych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

7.1.8. Sklep nie przyjmuje do wymiany towarów wykonanych na zamówienie klienta.

7.1.9 Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

7.2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU:

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient będący konsumentem, zawierający umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić zakupiony Towar będący w niezmienionym stanie.

W celu dokonania zwrotu Klient powinien:

7.2.1. Zgłosić chęć odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając wypełniony formularz zwrotu na adres mailowy office(at)tailorsclub.uk.

Formularz zwrotu dostępny jest TUTAJ .

Odesłać zwracany towar na adres: TAILORS CLUB GARNIZON; Ul. C.K.Norwida 2;

80-980 Gdańsk; Budynek OMEGA; TEL: +48505194490, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu (jest to warunek konieczny).

7.2.2. Odsyłany przez Klienta Towar powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniem w czasie transportu. Odsyłany towar musi być w niezmienionym stanie (tzn. nie może nosić żadnych śladów eksploatacji oraz musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony). Niedostosowanie się do tych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu.

7.2.3. Sklep dokonuje zwrotu płatności w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki od Klienta, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru. Realizacja płatności za pomocą vouchera kwotowego nie podlega wymianie na gotówkę, tj. Klient, który dokonał płatności (całkowitej lub częściowej) za pomocą vouchera, może jedynie dokonać wymiany na inny Towar w ramach już wykorzystanego vouchera. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta towar na wymianę jest droższy niż odsyłany Towar, Klient może dopłacić różnicę. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta 7.2.4. Towar na wymianę jest tańszy niż odsyłany Towar, Sklep zwróci Klientowi nadwyżkę ceny, jednakże jedynie ponad kwotę wykorzystanego vouchera.

7.2.5 Koszty wysyłki zwracanego Towaru nie podlegają zwrotowi.

7.2.6. Przy produktach wykonanych na zamówienie klienta nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

7.2.7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

7.3. REKLAMACJA

Sklep odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanych Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827). W szczególności Sklep odpowiada za wady fizyczne wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze, polegające na niezgodności towaru z umową.

W celu złożenia reklamacji Klient powinien:

7.3.1 Wysłać wypełniony formularz reklamacji na adres mailowy office(at)tailorsclub.uk. Formularz reklamacji dostępny jest TUTAJ.

Reklamowany Towar należy odesłać na adres: TAILORS CLUB GARNIZON; Ul. C.K.Norwida 2; 80-980 Gdańsk; Budynek OMEGA; TEL: +48505194490, wraz z dołączonym dowodem sprzedaży oraz wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacji.

7.3.2. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

7.3.3. W przypadku uznania reklamacji, uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru, nieopłacalności naprawy), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie w tej samej cenie towary do wyboru.

7.3.4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych zgodnie z Zamówieniem, a wynikające z innych ustawień i parametrów urządzenia Klienta, w szczególności różnice w barwach i odcieniach.

Reklamacja może nie być uwzględniona, jeżeli w wyniku dokonanej oceny Towaru zostanie stwierdzone, że zgłaszana reklamacja dotyczy:

 1. uszkodzenia mechanicznego,
 2. uszkodzenia wynikłego ze złego dopasowania modelu do budowy ciała,
 3. uszkodzenia (w tym odbarwienia) wynikłego z niewłaściwego użytkowania i konserwacji Towaru, jeżeli informacja ta była dołączona do Towaru,
 4. uszkodzenia wynikłego z naturalnego i nieodbiegającego od właściwości Towaru zużywania się materiału. 

9) LINKI OSÓB TRZECICH

Linki do stron internetowych osób trzecich na Stronie internetowej są dostępne wyłącznie dla Twojej wygody. Jeśli korzystasz z tych linków, opuścisz Stronę internetową. Nie dokonaliśmy oceny żadnej z tych witryn stron trzecich i jej nie kontrolujemy, a także nie ponosimy odpowiedzialności za te strony internetowe lub za ich zawartość lub dostępność. Dlatego nie wspieramy ani nie dokonujemy żadnej promocji tych stron, ani żadnych materiałów tam znalezionych, ani żadnych wyników, które można uzyskać podczas ich używania. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do dowolnej strony osoby trzeciej, do której link jest zawarty na Stronie internetowej, robisz to całkowicie na własne ryzyko.

10) PRYWATNOŚĆ

10.1. Administrator danych osobowych

10.1.1. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu Internetowego www.tailorsclub.uk jest TAILORS CLUB POLAND SP.z.o.o. ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP: 586 234 24 22, KRS: 0000775693, REGON: 382787627

(zwana dalej również „Spółką”).

10.1.2. Kontakt

Bezpośredni kontakt dotyczący danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: office(at)tailorsclub.uk

10.2. Dane osobowe i prywatność

10.2.1. Spółka przetwarza dane osobowe w celach:

10.2.2świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta w Sklepie internetowym www.tailorsclub.uk, nieodpłatnej usługi Formularza Kontaktowego oraz udostępnienia usługi składania zamówień na produkty oferowane w Sklepie internetowym www.tailorsclub.uk. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

10.2.3 sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie internetowym www.tailorsclub.uk Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

10.2.4 marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

10.2.5 wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia Zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

10.2.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym www.tailorsclub.uk

10.2.7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

10.2.8 W procesie przetwarzania danych osobowych stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

10.3. Odbiorcy danych osobowych

10.3.1 Odbiorcami danych osobowych są:

10.3.2 podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi Sklepu internetowego tailorsclub.uk oraz hostingodawca,

 • osoby współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność firmy,
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
 • serwis Przelewy24 należący do firmy PayPro SA Agent Rozliczeniowy – podmiot świadczący usługi płatności online,
 • serwis PayU – podmiot świadczący usługi płatności online,
 • biuro księgowe,
 • podmiot zapewniający system mailingowy.

Uprawnienia użytkownika

10.3.3.Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.4. Cookies (Ciasteczka)

Serwis www.tailorsclub.uk korzysta z tzw. plików Cookies (Ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają użytkownikowi m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu. Pliki Cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzeń. Ciasteczka wykorzystywane są w celu statystycznym, marketingowym oraz w celu udostępniania funkcji serwisu. Korzystając z odpowiedniej funkcji przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki Cookies, a także zablokować wykorzystanie ich w przyszłości.

10.4.1. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami Cookies, należy skorzystać z pliku pomocy danej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się, wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

10.4.2. Jeśli pliki Cookies nie zostaną wyłączone, oznacza to, że użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

10.5. Kontakt z administratorem

10.5.1. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji – pod adresem e-mail: office(at)tailorsclub.uk Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11) NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Gwarantujemy, że każdy Produkt zakupiony u nas za pośrednictwem naszej Strony internetowej jest produktem o odpowiedniej jakości i jest odpowiedni do wszystkich celów, dla których produkty tego rodzaju są zwykle dostarczane.

11.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących pielęgnacji, podanych na Produkcie lub na opakowaniu Produktu.

11.3. Nasza odpowiedzialność za straty poniesione przez Ciebie w wyniku niedotrzymania przez nas Umowy jest ściśle ograniczona do ceny zakupu zakupionego produktu.

11.4. Powyższe nie obejmuje ani nie ogranicza w żaden sposób naszej odpowiedzialności:

a. za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem;

b. na podstawie art. 2 (3) Consumer Protection Act 1987;

c. za oszustwo lub celowe wprowadzenie w błąd; lub

d. w przypadku jakiejkolwiek sprawy, dla której wykluczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem.

11.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty pośrednie, które występują jako skutek uboczny głównej straty lub szkody, w szczególności:

a. utrata zysku lub przychodu;

b. utrata przedsiębiorstwa;

c. utrata korzyści lub zleceń;

d. utrata przewidywanych oszczędności;

e. utrata danych; lub

f. utratę czasu pracy zarządu lub biur, jakkolwiek powstałe, w tym powstałe na skutek czynu niedozwolonego (wraz z niedbalstwem), naruszeniem umowy lub innym.

11.6. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w zakresie, w jakim jest to w naszej mocy, aby zachować szczegóły dotyczące Twojego zamówienia i płatności, ale w przypadku braku niedbalstwa z naszej strony nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez ciebie straty spowodowane uzyskaniem przez osoby trzecie nieautoryzowanego dostępu do danych podanych podczas uzyskiwania dostępu lub zamawiania ze Strony internetowej.

12) ZDARZENIA LEŻĄCE POZA NASZĄ KONTROLĄ

12.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, który jest spowodowany wydarzeniami pozostającymi poza naszą racjonalną kontrolą („Zdarzenie Siły Wyższej”).

12.2. Zdarzenie Siły Wyższej obejmuje dowolne działanie, zdarzenie, brak zdarzenia, zaniechanie lub wypadek poza naszą stałą kontrolą i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń):

a. strajki, lokauty lub inne akcje przemysłowe;

b. zamieszki społeczne, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataku terrorystycznego, wojny (wypowiedziane lub nie), zagrożenia lub przygotowania do wojny;

c. pożar, wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, zapadnięcie, epidemia lub inna klęska żywiołowa;

d. niemożność korzystania z kolei, transportu morskiego, samolotów, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego;

e. niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych; i

f. ustawy, dekrety, ustawodawstwo, przepisy lub ograniczenia jakiegokolwiek rządu.

12.3. Wykonanie przez nas czynności w ramach jakiejkolwiek Umowy uważa się za zawieszone na czas trwania Zdarzenia Siły wyższej i będziemy mieli uprawnienie do przedłużenia czasu na wykonanie tych czynności, na czas tego okresu. Dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć Zdarzenie Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania wynikające z Umowy mogą zostać zrealizowane pomimo Zdarzenia Siły Wyższej.

13) OGÓLNE

13.1. Własność intelektualna i prawo do użytkowania:

13.1.1. O ile nie określono inaczej, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do treści na Stronie internetowej należą do nas lub naszych licencjodawców. Jakikolwiek, dostęp lub korzystanie ze Strony internetowej z jakiegokolwiek innego powodu, poza osobistym, niekomercyjnym, jest zabroniony.

13.1.2. Żadna część Strony internetowej nie może być powielana lub przechowywana na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w jakimkolwiek publicznym lub prywatnym systemie elektronicznego pozyskiwania informacji lub stronie internetowej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

13.1.3. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że materiały i treści zawarte w Witrynie są udostępniane tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego oraz że możesz w tymcelu (jeśli jest to konieczne, aby dokonać zakupu Produktu) pobrać takie materiały i treści tylko na jeden dysk twardy komputera. Wszelkie inne wykorzystanie materiałów i treści Witryny jest surowo zabronione.

13.1.4. Zgadzasz się (i zgadzasz się nie pomagać ani nie ułatwiać osobom trzecim) kopiowania, reprodukowania, przesyłania, publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania, komercyjnego wykorzystywania lub tworzenia pochodnych tych materiałów i treści.

13.2. Zgodność z prawem

Strona internetowa może być używana wyłącznie w celach zgodnych z prawem i zgodnych z prawem. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, ustaw i przepisów dotyczących Strony internetowej oraz wszelkich transakcji przeprowadzanych na Stronie internetowej lub za jej pośrednictwem.

13.3. Komunikacja na piśmie

Odpowiednie przepisy wymagają, aby niektóre informacje lub komunikaty, które wysyłamy, były sporządzone na piśmie. Korzystając z naszej strony, akceptujesz fakt, że komunikacja z nami odbywa się głównie drogą elektroniczną. Skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podamy Ci informacje, publikując powiadomienia na naszej stronie internetowej. W celach związanych z umową użytkownik wyraża zgodę na ten elektroniczny środek komunikacji i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne sposoby komunikacji, które przekazujemy Państwu drogą elektroniczną, są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi związanymi z taką komunikacją na piśmie. Ten warunek nie ma wpływu na twoje ustawowe prawa.

13.4. Cesja praw i obowiązków:

13.4.1. Umowa zawarta Tobą a nami jest wiążąca dla Ciebie i dla nas oraz dla naszych następców prawnych i cesjonariuszy.

13.4.2. Użytkownik nie może przenosić, cedować, obciążać Umowy ani żadnych praw ani obowiązków wynikających z niej bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

13.4.3. My możemy przenosić, cedować, obciążać, oddawać w podwykonanie Umowy oraz wszelkie prawa i obowiązki w każdym czasie obowiązywania Umowy.

13.6. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu nieegzekwowalną, wówczas takie oświadczenie zostanie uznane za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków i nie wpłynie na ważność i wykonalność któregokolwiek z pozostałych postanowień niniejszych Warunków.

13.7. Zrzeczenie się

Żadne zrzeczenie się przez nas nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postępowania lub następcze naruszenie jakiegokolwiek postanowienia.

13.8. Klauzula zupełności umowy

Zamierzamy opierać się na niniejszych Warunkach oraz wszelkich dokumentach wyraźnie w nich przywołanych w odniesieniu do każdej Umowy. Ponosimy odpowiedzialność za oświadczenia i oświadczenia złożone przez naszych odpowiednio upoważnionych agentów, w związku z czym prosimy o zwrócenie się o pisemne potwierdzenie wszelkich ewentualnych zmian w tych warunkach.

13.9. Nasze prawo do zmiany niniejszym warunków

W każdym czasie mamy prawo do zmiany i poprawiania niniejszych warunków. Będziesz podlegał zasadom i warunkom obowiązującym w momencie, gdy zamówisz Produkty od nas, chyba że jakiekolwiek zmiany w tych zasadach lub niniejszych warunkach będą wymagane przez prawo lub władzę rządową (w takim przypadku będą dotyczyć zamówień wcześniej złożonych przez Ciebie) lub jeśli powiadomimy Cię o zmianie tych zasad lub warunków, zanim wyślemy Ci Potwierdzenie Wysyłki (w takim uznajemy, że zaakceptowałeś zmianę do warunków, chyba że powiadomisz nas o tym w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania przez Ciebie produktów).