TAILORS CLUB POLAND Sp. z o. o.

realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem:

Rozwój działalności eksportowej firmy TAILORS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Celem długookresowym niniejszego przedsięwzięcia jest ekspansja na rynki zagraniczne, co przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży spółki

Całkowita wartość projektu – 189 757,55 PLN
Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 79 894,80 PLN

pasek loga

loga

Beneficjent TAILORS CLUB POLAND Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Międzynarodowa promocja gamy luksusowej odzieży szytej na miarę marki Tailors Club.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałania 3.3.3 Go to brand

Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest uczestnictwo Spółki Tailors Club Poland w programie promocji branży Moda Polska i poprzez zaplanowane działania, w tym wykorzystanie założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, wypromowanie za granicą gamy luksusowej odzieży szytej na miarę marki Tailors Club.

Wartość projektu: 500 300.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 425 255.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.08.2020 r. – 30.06.2022 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail linke@tailorsclub.uk


loga

Beneficjent TAILORS CLUB POLAND Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Wdrożenie na rynek dwóch linii koszul z zapięciem magnetycznym marki Tailors Club w wyniku 

opracowania nowych projektów wzorniczych..”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałania 2.3.5

Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest rozwój Spółki i marki modowej Tailors Club poprzez opracowanie nowych projektów

wzorniczych umożliwiających wdrożenie do oferty dwóch linii koszul z zapięciem magnetycznym.

Wartość projektu: 665 676,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 418 950,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.09.2021-30.06.2022 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail linke@tailorsclub.uk


image001

Tailors Club Poland Sp. z o.o.

Realizuje projekt dofinansowany z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

pod tytułem:

„Promocja marki Tailors Club na rynkach zagranicznych”.

pasek loga

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/TCP/PBE/2022


W związku z realizacją projektu nr UDG.PBE.05.2021/064 pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy 

TAILORS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach projektu grantowego 

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” 

wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

wykonanie zindywidualizowanej zabudowy targowej (1 usł.) podczas imprezy targowej IMPACT’22 (11-12.05.2022), Poznań, Polska.

Załącznik 1 -Zapytanie ofertowe (pobierz)

Załącznik 2 – formularz oferty  (pobierz)

Załącznik 3 – Informacje o wynikach  (pobierz)

pasek loga

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/TCP/PBE/2022


W związku z realizacją projektu nr UDG.PBE.05.2021/064 pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy 

TAILORS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach projektu grantowego 

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” 

wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

wykonanie zindywidualizowanej zabudowy targowej (1 usł.) podczas imprezy targowej CSIO 2022 (9-12.06.2022), Sopot, Polska.

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe  (pobierz)

Załącznik 2 – formularz oferty  (pobierz)

Załącznik 3 – Informacje o wynikach  (pobierz)

pasek loga

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/TCP/PBE/2022


W związku z realizacją projektu nr UDG.PBE.05.2021/064 pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy 

TAILORS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach projektu grantowego 

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” 

wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

wykonanie zindywidualizowanej zabudowy targowej (1 usł.) podczas imprezy targowej POLBoat Yachting Festival (21-24.07.2022), Gdynia, Polska.

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe  (pobierz)

Załącznik 2 – formularz oferty  (pobierz)

Załącznik 3 – Informacje o wynikach  (pobierz)

pasek loga

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BOATSHOW/TCP/PBE/2022


W związku z realizacją projektu nr UDG.PBE.05.2021/064 pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy 

TAILORS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach projektu grantowego 

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” 

wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

wykonanie zindywidualizowanej zabudowy targowej podczas imprezy targowej Boat Show Warsaw (03-06.11.2022), Warszawa, Polska.

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe  (pobierz)

Załącznik 2 – formularz oferty  (pobierz)

Załącznik 3 – Informacje o wynikach  (pobierz)

pasek loga

Zrzut ekranu 2022 09 22 141024

TAILORS CLUB POLAND Sp. z o. o.

realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem:

Rozwój działalności eksportowej firmy TAILORS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Celem długookresowym niniejszego przedsięwzięcia jest ekspansja na rynki zagraniczne, co przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży spółki

Całkowita wartość projektu – 187 808,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków europejskich – 76 815,00 PLN

pasek loga

ZAPYTANIE OFERTOWE NR TTWARSAW/TCP/PBE/2022


W związku z realizacją projektu nr UDG.PBE.06.2022/052. „Rozwój działalności eksportowej firmy 

TAILORS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach projektu grantowego 

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” 

wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

wykonanie zindywidualizowanej zabudowy targowej (1 usł.) podczas imprezy targowej TTWARSAW (24-26.11.2022), Warszawa, Polska.

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe  (pobierz)

Załącznik 2 – formularz oferty  (pobierz)

Załącznik 3 – Informacje o wynikach  (pobierz)

pasek loga

ZAPYTANIE OFERTOWE NR CAVALIADA/TCP/PBE/2022


W związku z realizacją projektu nr UDG.PBE.06.2022/052 pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy 

TAILORS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach projektu grantowego 

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” 

wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

wykonanie zindywidualizowanej zabudowy targowej (1 usł.) podczas imprezy targowej CAVALIADA (10-13.11.2022), Warszawa, Polska.

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe  (pobierz)

Załącznik 2 – formularz oferty  (pobierz)

Załącznik 3 – Informacje o wynikach  (pobierz)

pasek loga

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FASTTEXTILE/TCP/PBE/2022


W związku z realizacją projektu nr UDG.PBE.06.2022/052 pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy 

TAILORS CLUB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach projektu grantowego 

„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” 

wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

wykonanie zindywidualizowanej zabudowy targowej (1 usł.) podczas imprezy targowej FAST TEXTILE (15-17.11.2022), Warszawa, Polska.

Załącznik 1 – Zapytanie ofertowe  (pobierz)

Załącznik 2 – formularz oferty  (pobierz)

Załącznik 3 – Informacje o wynikach  (pobierz)

pasek loga