UE

loga

 

Beneficjent TAILORS CLUB POLAND Sp. z o.o. realizuje projekt pn.

„Międzynarodowa promocja gamy luksusowej odzieży szytej na miarę marki Tailors Club.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałania 3.3.3 Go to brand

Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest uczestnictwo Spółki Tailors Club Poland w programie promocji branży Moda Polska i poprzez zaplanowane działania, w tym wykorzystanie założeń wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, wypromowanie za granicą gamy luksusowej odzieży szytej na miarę marki Tailors Club.

Wartość projektu: 500 300.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 425 255.00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.08.2020 r. – 30.06.2022 r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać pod adresem e-mail linke@tailorsclub.uk